ICOD per científics

Coordinació i Gestió de Publicacions

Una gestió estricta i eficaç del projecte garantirà, la qualitat, el respecte del termini i del pressupost assignat.

La direcció del projecte i la Junta de difusió de l’ICOD supervisaran junts aquest pla de comunicació de manera contínua per assegurar que la informació prevista arriba al públic objectiu per maximitzar l’impacte del projecte. El Consell de Difusió de l’ICOD difondrà els resultats de l’ICOD a les parts interessades pertinents. El públic objectiu del projecte ICOD és el públic en general, la premsa, les institucions públiques, el mèdic i la comunitat científica, a més de la comunitat de la síndrome de Down (SD), la indústria farmacèutica i els inversors.

Resultats esperats:

  • Publicació d’articles i comunicacions d’alt perfil a reunions científiques i biotecnològiques que augmentaran la consciència sobre l’ús de CB1-SSi i AEF0217 per al tractament del deteriorament cognitiu en trastorns del neurodesenvolupament.
  • Participar en activitats d’associacions de SD i esdeveniments públics en general que promoguin el desenvolupament de tractaments novels per a discapacitats intel·lectuals.

Articles

Lorenzon N, Musoles-Lleó J, Turrisi F, Gomis-González M, De La Torre R, Dierssen M. State-of-the-art therapy for Down syndrome. Dev Med Child Neurol. 2023 Jul;65(7):870-884. doi: 10.1111/dmcn.15517. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36692980/).