Sobre ICOD

Objectius

El projecte ICOD té com a objectiu assolir els següents objectius:

  • Realitzar el primer assaig clínic en humans (fase I) per avaluar la seguretat i la tolerabilitat de l'AEF0217 en persones sanes i voluntaris adults joves amb síndrome de Down (SD) i explorar biomarcadors de compromís d'objectius.
  • Coordinar el primer assaig clínic internacional de fase II multicèntric per demostrar l'eficàcia i la seguretat de l'AEF0217 sobre el deteriorament cognitiu a la SD i identificar la dosi adequada que s’ha d’utilitzar en assajos clínics de fase III.
  • Sensibilitzar sobre el deteriorament cognitiu i els enfocaments terapèutics innovadors en la SD de la ciència, comunitats clíniques, empresarials i farmacèutiques i de persones amb SD i les seves famílies, així com del públic en general.
  • Participar en els esdeveniments del Dia de la síndrome de Down (21 de març) per debatre els resultats més rellevants de l’ICOD. Nosaltres organitzarem tallers i entrevistes per a famílies i associacions en col·laboració amb l'Associació Europea de la síndrome de Down (EDSA) per promoure la interacció cara a cara amb investigadors del projecte ICOD i altres participants del camp de la SD.