ICOD per a tu

Deteriorament cognitiu a la síndrome de Down

El funcionament cognitiu fa referència a múltiples habilitats mentals, inclosos l’aprenentatge, el pensament, el raonament, el record, la resolució de problemes, la presa de decisions, la flexibilitat o l'atenció.

Les persones amb síndrome de Down (SD) solen presentar perfils neurocognitius únics que emergeixen dins de períodes del desenvolupament específic. Per exemple, mostren més dificultats processant informació verbal que visual. Nens amb SD continuen obtenint guanys en habilitats cognitives no verbals, però el desenvolupament de les capacitats verbals tendeix a desaccelerar-se al llarg de tota l'adolescència i fins a l’edat adulta.1

Les persones amb síndrome de Down, presenten més dificultats processant informació verbal que visual

Els nens amb SD també mostren deteriorament en molts aspectes de l’atenció (per exemple, l’atenció auditiva sostinguda, la selecció visual d'atenció), algunes de les quals persisteixen a l'edat adulta limitant la capacitat de respondre de manera segura a situacions, afectant així la funció i la independència.2

No obstant això, la majoria de les dificultats cognitives s’observen en les funcions executives, principalment en la memòria de treball i la felixibilitat de la memòria.3

Però què són les funcions executives?

Les funcions executives són habilitats mentals que inclouen memòria de treball, pensament flexible o presa de decisions. Fem servir aquestes habilitats cada dia per aprendre, treballar i gestionar la vida quotidiana. Els problemes amb la funció executiva poden dificultar la tasca de centrar-se, seguir indicacions o planificar, entre altres qüestions.

En general, les persones amb SD presenten alteracions en les funcions executives, que apareixen fins i tot en nens petits, cosa que condueix a la persistència dels dèficits de la memòria de treball i la planificació en totes les modalitats, i els pares també recolzen problemes importants del control inhibitori.4

Memòria de treball

La memòria de treball és una habilitat mental bàsica. És important tant per aprendre com per fer moltes tasques quotidianes. La memòria de treball permet que el cervell tingui breument nova informació mentre sigui necessària a curt termini. Aleshores pot ajudar a transferir-lo a la memòria de llarg termini.

Un exemple d’una tasca de memòria de treball podria ser escoltar una seqüència d’esdeveniments d’una història mentre s’intenta comprendre què significa la història.

La memòria de treball auditiva està menys desenvolupada que la memòria de treball visuoespacial en nens amb SD. A nens en edat escolar i en adolescents, altres estudis han suggerit que la reducció de la memòria de treball verbal pot reflectir l'absència d'assaigs actius.5

Control inhibitori

El control inhibitori o inhibició de la resposta, permet inhibir els nostres impulsos i les nostres respostes conductuals naturals o dominants, i a seleccionar un comportament més adequat i coherent amb els nostres objectius. L’autocontrol és un aspecte important del control inhibitori. Una resposta inhibitòria pobre és evident al llarg de la vida de les persones amb SD, que apareixen en nens petits i continuen durant l’edat adulta.6

Què passa si no tenim un bon control de la impulsivitat? Prenem decisions arriscades, impulsades per una recompensa immediata més que per les possibles conseqüències negatives de les nostres decisions. En resum, actuem abans de pensar.

Dos dels objectius del projecte ICOD són desenvolupar eines adequades per al diagnòstic i tractaments adequats per a millorar la funció executiva.

Referències
1. Naess KB, Lyster SH, Hulme C, Melby-Lervag M (2011). Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Res Develop Disabil 32:2225–2234.
2. Trezise KL, Gray KM, Sheppard DM (2008). Attention and vigilance in children with Down syndrome. J Appl Res Intellect 21:502–508.
3. Rowe J, Lavender A, Turk V (2006). Cognitive executive function in Down’s syndrome. Br J Clin Psychol 45:5–17.
4. Lee NR, Fidler DJ, Blakeley-Smith A, Daunhauer L, Robinson C, Hepburn S (2011). Caregiver report of executive functioning in a population-based sample of young children with Down syndrome. Am J Intel Devel Disabil 116:290–304.
5. Frenkel S, Bourdin B (2009). Verbal, visual, and spatio-sequential short-term memory: Assessment of the storage capacities of children and teenagers with Down’s syndrome. J Intellect Disabil Res 53:152–160.
6. Lanfranchi S, Jerman O, Dal Pont E, Alberti A, Vianello R (2010). Executive function in adolescents with Down syndrome. J Intel Disabil Res 54:308–319.